บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า "GL" เป็นบริษัทฯของคนรุ่นใหม่สัญชาติไทย ที่ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ บนพื้นที่กว่า 35,000 ตารางเมตร ณ จุดยุทธศาตร์สำคัญๆต่างๆของประเทศไทย โดยเริ่มเเรกขณะก่อตั้งได้ให้บริการตัวเเทนออกทั้งนำเข้าและส่งออกโดยทีมที่มีชำนาญทางด้านของพิธีการศุลกากร หลังจากบริษัทฯได้เติบโตและขยายอย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัจจัยทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร การตลาด ภาคอุตสาหกรรมและการค้าปลีก รวมถึงตลาดออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย บริษัทฯและทีมผู้บริหารจึงได้พัฒนาและขยายการบริการที่มีมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในระบบห่วงโซ่อุปทานด้วยโลจิสติกส์แบบครบวงจรและเตรียมพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเริ่มจากการลงทุนก่อสร้างคลังกระจายสินค้า อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีต่างๆ และบุคลากรที่มีประสบการณ์ บนพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร (11 ไร่) บนถนนบางนา กม.9 ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางโลจิสติกส์ ซึ่งใกล้กับท่าเรือ สนามบินและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆของไทย     ปัจจุบันบริษัทฯจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรกว่าสิบปี เราจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของลูกค้า จะถูกบริหารจัดการ ติดตาม รายงานผลและส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยการบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรทุกรูปแบบจบในที่เดียว
        
                                

ปี 2553 : 
  • บริษัทฯได้ก่อตั้งและเป็นผู้ให้บริการทางด้านตัวแทนออกของและการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ปี 2555 :
  • บริษัทฯได้ขยายและพัฒนาการให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางเครื่องบินและทางรถ (International freight forwarder) โดยได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรไว้ทั่วโลก
ปี 2556 :
  • บริษัทฯได้ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าใหม่เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่บนถนนบางนา กม. 9 บนพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตรหรือประมาณ 11 ไร่ เพื่อพัฒนาและขยายขอบเขตการบริการทางด้านโลจิสติกส์ของบริษัทฯให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
ปี 2558 :
  • บริษัทฯได้ทำการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯเพื่อให้สอดคล้องกับโลจิสติกส์ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
  • บริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท อินแสตนบิส จำกัด และบริษัท วี คอมเมิสส์คลิก เพื่อขยายตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ทางด้านอีคอมเมิสมากยิ่งขึ้น


        เครื่องหมายการค้าของบริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด หรือที่เรียกกันว่า "GL" โดยโลโกสื่อถึงความเป็นโลจิสติกส์ครบวงจรแบบทันสมัยด้วยคุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์ มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
       มุ่งก้าวสู่การให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร เพื่อก้าวสู่ระดับโลกอย่างมีคุณภาพ ในระบบห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการให้บริการลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในที่ที่เดียว
        
        บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านของการบริการบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยมีการพัฒนานวัตกรรมมและแนวคิดใหม่ๆ เสริมสร้างและผลักดันพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการว่าจ้างบุคคลากรที่มีประสบการณ์ที่มีคุณภาพและดีที่สุด เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการบริการที่ดีที่สุด ครบวงจรและเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า

         
  • บริษัท อินแสตนบิส จำกัด
  • บริษัท วีคอมเมิสคลิก จำกัด