บริษัทฯได้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยบริษัทฯพันธมิตรในการขนส่งทั่วโลกทั้งการนำเข้าและส่งออก :
 1. การขนส่งทางเรือ (Sea freight)
 2. การขนส่งทางอากาศ (Air freight)
 3. การขนส่งต่อเนื่องจนถึงมือผู้รับ (Door to door)
 4.  การขนส่งแบบพัสดุด่วน (Courier)
ปัจจุบันพันธมิตรในการขนส่งของบริษัทฯทั่วโลก หลายภูมิภาคประกอบไปด้วย:
 1. ยุโรป
 2. เอเชีย
 3. ตะวันออกกลาง
 4. สหรัฐอเมริกา
 5. นิวซีแลนด์
 6. ออสเตรเลีย
 7. อัฟริกา