บริการขนส่งทางเรือ

การส่งสินค้าแบบเต็มตู้ Full container load (FCL)
     บริษัทฯ เป็นพันธมิตรและคู่ค้ากับบริษัทฯสายเรือระดับโลกหลายสาย สำหรับการจัดการส่งสินค้าแบบเต็มตู้ทั้งนำเข้าและส่งออกแบบเต็มตู้ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือกที่ดีที่สุดในด้านของราคา ระยะเวลา เส้นทางและบริการที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ไม่ว่าปริมาณสินค้าของลูกค้าจะมากหรือน้อยก็ตาม

การส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ Less than container load (LCL)
     บริษัทฯให้บริการส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าในปริมาณที่น้อยและไม่สามารถบรรจุสินค้าได้เต็มตู้ โดยบริษัทฯสามารถจัดการรวมสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าต่างๆ ตั้งแต่ต้นางไปจนถึงปลายทาง ไม่ว่าเส้นทางการขนส่งจะสลับซับซ้อนเพียงใด ทางบริษัทฯมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

การส่งสินค้าเทกอง / สินค้าขนาดใหญ่พิเศษ

     สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่หรือสินค้าที่ใหญ่เกินขนาดตู้ปกติ ไม่สามารถส่งสินค้าบรรจุใส่ตู้ปกติได้ อีกทั้งยังต้องใช้เครื่องมือพิเศษและเรือแบบเฉพาะในการขนส่ง บริษัทฯมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าเหล่านี้ ตั้งแต่การขนส่งด้วยรถ การแพ็ค การเลือกและจองเรือ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล และตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด