บริการขนส่งหลายรูปแบบถึงมือผู้รับทั่วโลก

บริการขนส่งหลายรูปแบบถึงมือผู้รับทั่วโลก
      เนื่องด้วยพันธมิตรของบริษัทฯที่มีอยู่ทั่วโลก ตลอดจนศักยภาพความสามารถหลากหลายด้านทั้งการนำเข้าและส่งออก ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อหรือขายสินค้าด้วยเทอมการซื้อขายแบบ Ex-work, F.O.B., DDU, DDP ก็ตาม หรือแม้แต่สินค้าอยู่ในสถานที่ห่างไกล ต้องขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น รถยนต์ ต่อรถไฟ แล้วขึ้นเรือเพื่อขนส่งมายังประเทศไทย บริษัทฯสามารถจัดการกับสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสม โดยใช้เส้นทางที่มีประสิทธิภาพ ผ่านพิธีการจากประเทศต่างๆอย่างถูกต้อง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสินค้าอย่างตรงเวลา