บริษัทฯขอขอบคุณคุณวี กูรูอีคอมเมิสซ์ชื่อดังของเมืองไทยและรายการจาก Voice TV สำหรับการทำรายการในการขายสินค้าแบบสำเร็จรูปออนไลน์และขยายตลาดด้านโลจิสติกส์แก่ธุรกิจออนไลน์ ณ คลังสินค้าของ GL

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คุณวี กูรูอีคอมเมิสซ์ชื่อดังของเมืองไทยแห่ง Instantbizz และ Vcommerceclick และพิธีกรจาก Voice TV สำหรับการทำรายการในการขายสินค้าแบบสำเร็จรูปออนไลน์และขยายตลาดด้านโลจิสติกส์แก่ธุรกิจออนไลน์ใหม่ของคุณวี ที่ชื่อว่า Instantbizz