บริษัทฯ ได้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า ณ ศูนย์กลางการกระจายสินค้าของบริษัทฯบนถนนบางนา กม.9, ถนนบางนา กม.19 และ ถนนพระรามที่ 4  ดังนี้ :

บริการคลังสินค้าทั่วไป : บริษัทฯได้ให้บริการคลังสินค้าทั่วไปด้วยระบบบริหารจัดการแบบครบวงจร บนพื้นที่ศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทย ใกล้กับท่าเรือ สนามบิน ศูนย์กลางการค้าปลีก นิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางการขนส่งหลักสู่จังหวัดกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยอีกด้วย

บริการการเก็บสินค้าระยะยาวและระยะสั้น: บริษัทฯ ให้บริการการจัดเก็บและบริหารคลังสินค้าแบบระยะยาวและระยะสั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เนื่องด้วยลูกค้าบางรายอาจต้องการสถานที่เก็บสินค้าระยะเนื่องด้วยที่จัดเก็บเดิมเต็ม หรืออาจต้องการเพิ่มจำนวนสต๊อกสินค้า บางรายต้องการเก็บสินค้ากับบริษัทฯไว้ระยะยาว พร้อมกับใช้บริการอื่นๆของบริษัทฯแบบครบวงจร

บริการคลังสินค้าร่วม : บริษัทฯ ให้บริการการจัดเก็บสินค้าร่วม กรณีสินค้าของลูกค้ามีปริมาณไม่เพียงพอในการจัดเก็บแบบเหมาคลัง โดยมีการจัดการด้วยระบบซอฟแวร์บริหารคลังสินค้า (WMS) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและมีการจัดการที่ดี สามารถส่งสินค้าถึงลูกค้าปลายทางได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

บริการคลังสินค้าเดี่ยว : บริษัทฯ ให้บริการคลังสินค้าเดี่ยว โดยมีคลังหลากหลายขนาดตามมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ลูกค้าสามารถใช้บริการเฉพาะคลังสินค้า หรือคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์ครบวงจร โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

บริการ

 บริการคลังสินค้า

  บริการการจัดการแล...