ระบบการรักษาความปลอดภัยของคลังสินค้า

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อเรื่องความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า โดยลงทุนและจัดการเรื่องความปลอดภัย ดังนี้ :
    • จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
    • จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและแผนหนีไฟ
    • จัดให้มีถังดับเพลิงตามจุดที่กำหนด
    • จัดให้มีทางหนีไฟ
    • จัดให้มีเครื่องตรวจจับควันไฟ
    • จัดให้มีการอบรมและวางแผนเรื่องความปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
    • จัดให้มีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบไอที
    • จัดให้มีชุดยูนิฟอร์มและอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับพนักงาน
    • จัดให้มีการตรวจสอบและป้องกันในเรื่องของยาเสพติด
    • จัดให้มีการวัดและวิเคราะห์อุณหภูมิในคลังสินค้า

ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบออนไลน์ :-
กล้อง CCTV                     : 24 ชั่วโมง
ระบบออนไลน์                    : มี
การสำรองข้อมูล                : 3 เดือน
จุดที่มีกล้อง CCTV             : ทุกคลังสินค้า ตามจุดสำคัญที่กำหนด

ระบบป้องกันสัตว์และแมลง :-
    บริษัทฯได้ทำสัญญาและดำเนินการป้องกันสัตว์และแมลงที่อาจเข้ามาทำลายหรือกัดกินสินค้าของลูกค้า เช่น แมลง หนู สัตว์เลื้อยคลาน และอื่นๆ กับบริษัท เอเซีย เพสต์ คอนโทรล จำกัด ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของลูกค้าจะปลอดภัยจากสัตว์และแมลงต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ