สถานที่ตั้งคลังสินค้า

  • ถนนบางนา กม.9 สมุทรปราการ (12,000 ตร.ม.)
  • ถนนเทพารักษ์ กม.2 สมุทรปราการ (3,000 ตร.ม.)
  • ถนนคลองขุด กิ่งแก้ว สมุทรปราการ (กำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน 10,000 ตร.ม.) 
  • ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร (20,976 ตร.ม.)