บริการ

 บริการคลังสินค้า

  บริการการจัดการและจัดเก็บสินค้า   
        
     

         บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการและจัดเก็บสินค้าพร้อมทั้งกระจายสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ค้าปลีก หรือแม้แต่ผู้ขายสินค้าทางออนไลน์ โดยบริษัทฯรับจัดการตั้งเเต่รับสินค้าที่โรงงานในประเทศไทยหรือจากโรงงานในต่างประเทศ จนสินค้ามาถึงคลังสินค้าของบริษัทฯ จากนั้นจึงทำการรวมรวบ (Consolidate) จัดการและจัดเก็บ (Manage & Storage) และกระจายสินค้า (Distribution) ไปจนถึงผู้รับปลายทาง ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบการขนส่งทางรถ ทางเรือ ทางอากาศ หรือแม้แต่ทางไปรษณีย์ (EMS) หรือพนักงานรับส่งสินค้าด้วยจักรยานยนต์ (Messenger)
 
    โดยบริการหลักส่วนคลังสินค้าของบริษัทฯคือ
• บริการคลังสินค้าทั่วไปแบบเดี่ยวและแบบร่วม
• บริการคลังสินค้าแบบระยะสั้นและระยะยาว
• บริการจัดเก็บและบริหารจัดการคลังสินค้า
• บริการบริหารจัดการสต๊อกหรือสินค้าคงคลัง
• บริการบริหารและรวบรวมสินค้านำเข้า (Import consolidation)
• บริการบริหารและรวบรวมสินค้าส่งออก (Export consolidation)
• บริการรวมรวมสินค้าและกระจายสินค้าตามสาขาของลูกค้าหรือบริษัทฯค้าปลีก
• บริการบริหารจัดการและกระจายสินค้าของลูกค้าประเภทอีคอมเมิสซ์ (Cargo management and distribution for online retailer)

     ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือลูกค้าปลายทาง แม้แต่การบริหารจัดการคลังสินค้าแะจัดการกระจายส่งสินค้าหลายรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมและภาคการค้าปลีกต่างๆอาทิเช่น สินค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา วัตถุดิบอุตสาหกรรม เคมี เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร เหล็ก และสินค้าอื่นๆ สินค้าเหล่านี้จะถูกรวบรวม จัดการและจัดเก็บ และกระจายไปสู่ตลาดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยวิธีการจัดการที่เหมาะสม รวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากที่สุดจากการให้บริการของบริษัทฯ 
 

บริการทางด้านโลจิสติกส์เสริมอื่นๆ                

         บริษัทฯยังได้ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ทั้งในและนอกสถานที่ ในการแพ็คสินค้า ตีลังบรรจุสินค้าและบริการเสริมอื่นๆโดยขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสินค้า รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้านั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นแพ็คเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ หรือแม้เเต่เพื่อขาย หรือขนส่งในประเทศ ด้วยทีมที่ชำนาญและมีประสบการณ์กว่าสิบปี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่งไปอย่างปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดสำหรับสถานที่ปลายทางนั้นๆ     อย่างไรก็ดี นอกจากการแพ็คและตีลังบรรจุสินค้าแล้ว บริษัทฯยังมีบริการเสริมในส่วนของ การจัดเรียง การหยิบ การบรรจุใหม่ การติดฉลาก การจัดพาเลท การรัด การห่อหุ้ม ของสินค้าทุกประเภท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการแบบครบวงจรของบริษัทฯ โดยสามารถรวมการบริการไว้ในที่เดียวเพื่อความสะดวก สบายและประหยัดต้นทุนให้แก่ลูกค้า ในขณะที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ด้วยรายการบริการเสริมโดยสรุป :-
      
• บริการจัดเรียง หยิบ แพ็ค ประกอบ ติดฉลาก รีแพ็ค

     • บริการห่อหุ้มแบบสุญญากาศ
     • บริการรมยาฆ่าเชื้อ
     • บริการห่อหุ้มด้วย Vacuum foil สำหรับเครื่องจักรและสินค้าโลหะ
     • บริการพาเลทไม้และพลาสติก ทั้งแบบใหม่และใช้แล้ว
     • บริการขนย้ายและติดตั้งสินค้าขนาดใหญ่
     • บริการขนถ่ายระหว่างรถขนส่ง
     • บริการกล่องและพัสดุไปรษณีย์
     • บริการส่ง EMS
     • บริการส่งสินค้าแบบด่วนด้วยแมสเซนเจอร์
     • บริการส่งสินค้าแบบดรอปชิพ