การเข้าซื้อหุ้นของ GL โดยบริษัท Fukuyama Transporting ประเทศญี่ปุ่น

GRAND EMPORIUM LOGISTICS CO., LTD. (GL) ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนออกของและขนส่งภายในประเทศ คลังสินค้าและการกระจายสินค้าทั่วประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ เราได้ตกลงร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท Fukuyama Transporting ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป

โดยบริษัท Fukuyama Transporting ประเทศญี่ปุ่นจะถือหุ้นจำนวน 47.75% ของ GL และจะร่วมกันพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์อย่างครบวงจร เพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ของ Fukuyama Transporting: https://corp.fukutsu.co.jp/english

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.