เร่งพัฒนาโลจิสติกส์ครบวงจรพื้นที่อีสานเหนือสู่การค้าทั่วโลก

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือที่เราเรียกกันว่า “อีสานเหนือ” ประกอบด้วย จ.อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป. ลาว ที่มีสะพานมิตรภาพไทย – ลาว เป็นประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ต่อเนื่องไปยังประเทศจีน

ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เชื่อมโยงกัน ล่าสุดโครงการต่าง ๆ พัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้

โครงข่ายทางถนน จะปรับปรุงประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2562 – 2566 ดังนี้ 

  • ขยายช่องจราจร ตอนหล่มสัก – หล่มเก่า – ภูเรือ – เลย เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 128 กิโลเมตร 
  • ขยายช่องจราจร ตอนผานกเค้า – วังสะพุง เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 25 กิโลเมตร 
  • ขยายช่องจราจร ตอนสังคม – โสกกล้า ให้ได้มาตรฐานทางชั้น 1 ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร รองรับปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยได้ 3,483 คันต่อวัน 
  • ขยายช่องจราจร ตอนปากภู – โคกใหญ่ – ปากห้วย เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 19.64 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รองรับปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยได้ 3,549 คันต่อวัน 
  • ขยายช่องจราจร ตอนอ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย – ห้วยเชียงดา – ปากชม – อ.เชียงคาน (เลียบโขง) จ.เลย เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 104.6 กิโลเมตร 
  • ขยายช่องจราจร ตอนอุดรธานี – น้ำสวย – สะพานมิตรภาพหนองคาย เป็น 6 ช่องจราจร ระยะทาง 22.7 กิโลเมตร รองรับปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยได้ 28,188 คันต่อวัน 
  • ขยายช่องจราจร ตอนหนองบัวลำภู – ศรีบุญเรือง – ชุมแพ – ชัยภูมิ เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 160 กิโลเมตร 
  • ขยายช่องจราจร ตอนหนองบัวลำภู – โนนสัง – อุบลรัตน์ – ขอนแก่น เป็น 4 ช่องจราจร  ระยะทาง 37.92 กิโลเมตร รองรับปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยได้ 4,662 คันต่อวัน 
  • ปรับปรุงทางหลวง ตอนหนองหิ้ง – เหล่าหลวง ต.เซกา ต.หนองหิ้ง อ.เซกา จ.บึงกาฬ เพิ่มมาตรฐานทางเป็นชั้น 1 รองรับปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยได้ 5,580 คันต่อวัน 
  • ปรับปรุงขยายทาง ถนนทางหลวงชนบท บ.โนนจำปาทอง อ.เมือง อ.เซกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ที่มีขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 4.15 กิโลเมตร ให้ดียิ่งขึ้น 
  • จัดระเบียบการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการติดขัดช่วงทางเข้าท่าอากาศยานอุดรธานี และถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี รองรับปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยได้ 22,228 คันต่อวัน

ที่มา :  aec-logistics

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.