กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือที่เราเรียกกันว่า “อีสานเหนือ” ประกอบด้วย จ.อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป. ลาว ที่มีสะพานมิตรภาพไทย – ลาว เป็นประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ต่อเนื่องไปยังประเทศจีน ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เชื่อมโยงกัน ล่าสุดโครงการต่าง ๆ พัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้ โครงข่ายทางถนน จะปรับปรุงประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2562 – 2566 ดังนี้  ขยายช่องจราจร ตอนหล่มสัก – หล่มเก่า – ภูเรือ – เลย เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 128 กิโลเมตร  ขยายช่องจราจร...

จากข้อมูลอันดับท่าเรือล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ท่าเรือจากทวีปเอเชียมีการเติบโตสูงสุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุด มีการรวบรวมก่อนการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการขนส่งสินค้า รวมถึงทิศทางการขนส่งสินค้าด้วยเช่นกัน ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้ในปี 2019 เทียบกับปี 2018 นั้น มีปริมาณการเติบโตทั้งหมด จากท่าเรือทั่วโลก สูงขึ้น 4.8 เปอร์เซ็นต์ ท่าเรือในประเทศจีนยังคงครองส่วนแบ่งที่สูงมากจากท่าเรือทั่วโลก (กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณตู้สินค้าทั่วโลก) และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีท่าเรือหลายแห่งมี อันดับท่าเรือ ที่สูงขึ้น ท่าเรือในภูมิภาตตะวันออกกลางเติบโต 6.3 เปอร์เซ็นต์ และท่าเรือในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเติบโต 6.6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนท่าเรือทางยุโรป และอเมริกา มีการเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือหลักของไทย ในอดีตเคยติด อันดับท่าเรือ อยู่ที่ 19 ของท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านท่ามากที่สุด เรามาดูกันว่าในการรวบรวมสถิติล่าสุดนี้ อยู่ในอันดับที่เท่าไร ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ (Port of...

กรมพัฒน์ฯ เปิดเคล็ดลับบริหารธุรกิจโลจิสติกส์บนโลกออนไลน์ ช่วยผู้ประกอบการปรับตัวเข้าสู่ e-Logistics พร้อมเรียนรู้และทำความเข้าใจตลาดเชิงลึก รับมือรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเคล็ดลับการบริหารธุรกิจโลจิสติกส์บนโลกออนไลน์ หลังพบพฤติกรรมผู้บริโภคใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง ทำให้เกิดการโยกกิจกรรมบนโลกปกติมาอยู่บนโลกออนไลน์ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ปรับตัวเข้าสู่ e-Logistics ได้เร็ว พร้อมเปิดทางให้นักธุรกิจหน้าใหม่ที่มีความชำนาญการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น ผู้ประกอบการในห่วงโซ่ธุรกิจจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันสถานการณ์...